جمعه 4 خرداد 1403
spot_img
الرئيسيةاخباردرآمد صنعت تبلیغات ایران نصف می‌شود

درآمد صنعت تبلیغات ایران نصف می‌شود

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات دماوند به نقل از ITiran – محدودیت‌های اینترنتی و شرایط اخیر کشور بخشهای مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده اما صنعت تبلیغات یکی از نخستینبخش‌هایی است که به سرعت از این فضا تاثیر پذیرفته است.

متوقف شدن بسیاری از کمپین‌های تبلیغاتی و فعالیت‌های مارکتینگ بخشی از راهکارهای کسب و کارها برای عبور از وضعیت نامشخص فعلی است. اما در ادامه شاهد آغاز موج تعدیل‌ و یا توقف استخدام نیروی انسانی در کسب و کارها نیز بوده‌ایم.

در حوزه دیجیتال به دلیل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و همچنین سرویسهای گوگل،  نخستین آسیب‌ها به حوزه‌های مرتبط با دیجیتالمارکتینگ و تیم‌های شبکه‌های اجتماعی و حوزه سئو وارد آمده است اما در صورت ادامه پیدا کردن این وضعیت کسب و کارها به اجبار به راهکارهایدردناک دیگری نیز روی خواهند آورد. 

حوزه تبلیغات و مارکتینگ لبه هزینه‌کرد شرکت‌ها به شمار می‌رود و از این رو جزو نخستین بخش‌هایی است که در شرایط اضطراری، بودجه آن درسیاست‌های بنگاهی مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. مارتک ۳۶۰ به عنوان سایت تخصصی حوزه دیجیتال مارکتینگ ( مارتک)  در بررسی خود از فضایتبلیغات پیش‌بینی می‌کند وضعیت فعلی حاکم بر فضای کسب و کارها باعث نصف شدن هزینه کرد صنعت تبلیغات کشور تا پایان سال می‌شود.

چشم‌انداز مبهم صنعت تا پایان سال ۱۴۰۱

طی ماه های اخیر ایجاد محدودیت‌های اینترنتی و رکود اقتصادی  صنعت تبلیغات را هم متاثر کرده اما مهمتر از آن  نبود آمار دقیق از میزان خسارتبه کسب وکارها راه را برای تصمیم گیری و تصمیم سازی درست برای مدیران و صاحبان کسب و کار ها دشوار و ناهموارتر می کند.

نگاهی به رفتار عمومی شرکتها در هفته‌های اخیر مشخص کننده نوعی سردرگمی در میان کسب و کارها در مواجهه با وضعیت رخ داده است.

از این رو در این گزارش با تکیه بر دیتای منتشر شده توسط گروه‌های مختلف و مقایسه و تحلیل موارد اعلام شده توسط مراجع مختلف  و نیز تحقیقمیدانی سعی شده چشم اندازی از بازار تبلیغات برای فعالان و ذینفعان این حوزه ارایه شود.

رشدنسبیصنعتتبلیغاتدرخاورمیانهوشمالآفریقا

دوران بعد از کرونا شاهد رشد نسبی صنعت تبلیغات به خصوص در منطقه خاورمیانه است.

براساس گزارش های منتشر شده صنعت تبلیغات درمنطقه خاور میانه وشمال آفریقا  از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ رشدی بیش از ۱۳ درصد را تجربه کردهاستو

در این بین بیشترین میزان رشد در حوزه آنلاین و محیطی رخ داده  است و بیشترین کاهش نیز در حوزه تبلیغات و رسانه های چاپی و سینما بودهاست.

در این منطقه هچنان تلویزیون به عنوان رسانه اصلی کسب و کارها باقی مانده هرچنددر سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن با افت تبلیغ مواجهبوده است.

در مقابل در حوزه دیجیتال و تبلیغات محیطی شاهد رشدی با شیب نسبی بوده‌ایم.

کمترین میزان سهم و رشد در این منطقه به رسانه‌های چاپی اختصاص یافته که با کاهش نسبی در سه سال گذشته نشان دهنده کاهش ارزشصنعت در این بخش هستیم.

نموداررشدصنعتتبلیغاتدرخاورمیانهوشمالآفریقا۲۰۲۰–۲۰۲۲

بازارمتفاوتتبلیغاتدرایران

اما در ایران شرایط این صنعت کمی متفاوت است

با وجود عدم شفافیت در انتشار آمار متاسفانه نمی توان تصویر مشخصی را از وضعیت بازار تبلیغات در ایران ارایه داد عدم انتشار میزان درآمدصداوسیما از تبلیغات به عنوان مجموعه ای که بیشترین سهم از درآمد بازار تبلیغات ایران را دارد و نیز عدم اطلاع رسانی دقیق در خصوص میزاندرآمد شهرداری های کلانشهر ها از درآمد حاصل از واگذاری فضا های تبلیغات محیطی به عنوان یکی دیگر از تاثیر گذاران این صنعت دقت انتشارآمار را به شدت کاهش می دهد.

اما کسب و کار های فعال در حوزه  تبلیغات آنلاین طی چند سال گذشته علیرغم داشتن سهم اندکی از این بازار با انتشار گزارش های مختلف سعیدر ایجاد شفافیت در این حوزه را داشته‌اند.

براساس گزارش تکراسا حجم کل هزینه تبلیغات در ایران در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۴۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده بود که حدود ۱۷ درصد از اینمبلغ معادل ۵۷۳۱ میلیارد ریال به حوزه آنلاین اختصاص یافته و ۲۹۰۰۰ میلیارد آن به سایر حوزه ها اعم از رادیو و تلویزیون– تبلیغات محیطی وشهری  و چاپی اختصاص یافته است

جدول مقایسه درآمدهای صنعت تبلیغات (‌دیجیتال و غیر دیجیتال )‌

درآمد صنعت تبلیغات ایران نصف می‌شود

با توجه به تاثیرات همه گیری کووید و تحریم ها بر کسب و کارها و براساس تحقیقات صورت گرفته همه گیری ۷ تا ۱۱ درصد اقتصاد کشور را کوچکتر کرد که به تبع آن کوچک شدن صنعت تبلیغات در کشور متصور است.

نمودار سهم رسانه‌ها از تبلیغات

درآمد صنعت تبلیغات ایران نصف می‌شود

بر أساس تحقیقات صورت گرفته در ایران رادیو و تلویزیون با ۵۳ درصد– تبلیغات محیطی و شهری با ۲۸ درصد– دیجیتال با ۱۷ درصد به ترتیببیشترین سهم از بازار تبلیغات کشور را به خود اختصاص داده اند.

جدول تخمین درآمدهای تبلیغاتی رسانه‌های مختلف از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱

درآمد صنعت تبلیغات ایران نصف می‌شود

براساس آمارها در سال ۱۴۰۰ رادیو و تلویزیون ۲۳.۹۲۹ میلیارد ریال – محیطی و شهری ۱۲.۶۴۲ میلیارد ریال و دیجیتال ۷۶۷۵ میلیارد ریال درآمد را بهخود اختصاص داده اند

همچنین با توجه به نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ پیش بینی می شد در حوزه رادیو وتلویزیون ۳۳.۵۰۱ میلیارد ریال در حوزه  محیطی و شهری ۱۷.۶۹۹میلیارد ریال و در حوزه دیجیتال ۱۰.۷۴۵ میلیارد ریال تا پایان سال هزینه گردد.

اختلالاتاینترنتوفیلترینگشبکههایاجتماعی

صنعت تبلیغات بر اساس گزارش‌هایی که اخیرا منتشر شده از اختلالات اینترنت و فیلترینگ تاثیرپذیری زیادی داشته است.

«تپسل» با انتشار گزارشی از اثرات قطعی و اختلال اینترنت در مهرماه با بیان اینکه 53 درصد از کمپین‌های تبلیغاتی در زمان اختلال اینترنت درمهرماه کاهش پیدا کرده، از کاهش 10 درصدی بازدید تبلیغات در وبسایت‌های بزرگ و همچنین کاهش 95 درصدی هزینه‌کرد تبلیغ‌دهندگان درکمپین‌های تبلیغاتی خبر داد.

تریبون، پلتفرم انتشار رپورتاژ آگهی نیز، در این خصوص گزارشی را ارائه داده است.

در گزارش تریبون آمده است که با توجه به شرایط فعلی کشور، انتشار رپورتاژ آگهی در برخی از وبسایت‌ها  با کاهش ۴۹ درصدی مواجه شده است. کاهش تمایل کسب‌وکارها به انتشار رپورتاژ آگهی درآمد وبسایت‌ها از این کانال را بیش از ۵۵ درصد کاهش داده است.

از سوی دیگر وضعیت ویژه به وجود آمده حتی به اپراتورها هم امتداد پیدا کرده و روز گذشته اعلام شد که اپراتور رایتل هشدار داده در صورت ادامه وضعیت موجود احتمال خروج این اپراتور از بازار وجود دارد.

پیش‌بینیصنعتتبلیغاتتاپایانسال

ادامه وضعیت موجود نه تنها حوزه تبلیغات دیجیتال بلکه سایر حوزه ها را نیز تحت شعاع قرار داده است

تحقیقات میدانی مارتک ۳۶۰ از شرکت های تبلیغاتی در خصوص حجم تبلیغات محیطی نیز نشان از کاهش ۵۳ درصدی فروش فضا های تبلیغاتمحیطی دارد.

از این رو با توجه به تداوم شرایط موجود  می توان در خوشبینانه ترین حالت در حوزه تبلیغات دیجیتال درآمد ۲۵۲۵ میلیارد ریالی را  تا پایان سال۱۴۰۱ متصور بود که نشانگر نصف شدن میزان درآمدهای تبلیغاتی در شش ماه نخست سال را دارد.

چنین اتفاقی خبر خوبی برای صنعت تبلیغات و به دنبال آن حوزه تبلیغات دیجیتال نیست و حتی قبل از این هم دامنه تاثیرات آن را در این حوزهشاهد بوده‌ایم از جمله شرکت صباویژن متعلق به هلدینگ صباایده (‌ آپارات، فیلیمو و …) از تعلیق بخشی از فعالیت‌های خود و تعدیل تعدادی ازنیروهایش خبر داده بود.

نایب‌رئیس اتحادیه چاپ دیجیتال و لیتوگرافی نیز اخیرا اعلام کرده : ایجاد محدودیت در فضای مجازی صنعت تبلیغات را دچار مخاطره کرده و آمار دقیقی از زیان این صنف به دلیل اختلال در اینترنت وجود ندارد، اما شنیده‌ها حاکی از آسیب ۱.۵ میلیارد دلاری کسب‌و‌کارهای مجازی با ایجاد این محدودیت‌ها است.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة